ChemZi 2/2 2006

Obsah

47Predslov
48Aktuality
49Konferencie
59. Zjazd chemikov
50Priemyselný profil
Európska technologická platforma „Potraviny pre život“ a príprava slovenskej potravinárskej technologickej platformy
52Prehľadný článok
Totálna chemická analýza materiálov – hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov
54Pomôžu polyméry diabetikom?
56Napoleon did not die from arsenic poisoning
58Hodnotenie úspešnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov chémie dištančnou formou
60SSPCH Portrét
Slovák, vedecká osobnosť sveta
62SCHS Aktuality
58. zjazd chemických asociácií
63Noví členovia SCHS
6349. zjazd Poľskej chemickej spoločnosti
64Doc. Ing. Viktor MILATA, CSc., nový predseda Slovenskej chemickej spoločnosti
64Heyrovský-Ilkovič-Nernst (H-I-N) Lectureship
65Z činnosti OS SCHS pre analytickú chémiu v Košiciach
66Profesor Dr. DDDr.h.c. Bernd Michael Rode ocenený medailou SCHS
66Chemické horizonty – ukončili sme II. ročník tejto série prednášok
68UK
Čestný doktorát pre prof. Josefa Paldusa
69Veľká zlatá medaila UK pre prof. Andrzeja Sadleja
70EuCheMS
Prvý európsky chemický kongres v Budapešti
70Nová kniha
71IUPAC
EuAs C2S-9 – 9th Eurasia Conference on Chemical Sciences, September 9 – 13, 2006, Antalya, Turkey
72Obraz chémie
Čo je to chemikália? Dá sa to jesť?
74História
Ke stému výročí Chemických listů
76Stretnutia SCHS a SSPCH s jubilantami
77Pedagogika
Vzdelávanie stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov
78Čo bolo na X. seminári „Súčasné problémy vo vyučovaní chémie“
80Príklady z fyzikálnej chémie v príbehoch
82Krátky článok
Textilné materiály a wellness
83Chemická olympiáda
29. ročník Letnej školy chemikov (LŠCH) – Nitra 2006
8442. ročník chemickej olympiády (ChO) na Slovensku (pokračovanie z ChemZi 2/1)
86Legislatíva
Označovanie chemických látok a prípravkov
88Jubilanti a Spomienky
93EuCheMS