ChemZi 19/1 2023

Obsah

4Tak si tu skúmame …
5Soľ nad zlato
6SAV oslávila 70. výročie založenia
8Ústav polymérov SAV. v. v. i. oslávil minulý rok svoju šesťdesiatku
1070. výročie založenia Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied
13Výročná konferencia o kvasinkách sa vrátila po trojročnej prestávke
1450 rokov Bílikovej reakcie: História a súčasnosť
1646. Letná škola chemikov v meste pod Urpínom
18Úspešné projekty APVV FCHPT STU za rok 2022
19Jubilanti
20Tituly Doctor honoris causa udelené na STU dvom nositeľom Nobelovej ceny
23Odporúčania a Technické správy IUPAC, ktoré v prvom polroku 2023 vyšli v PAC
24Osobnosti SChemS: Ing. RNDr. Miroslav Zikmund, CSc.
25 Spomienka
2775. Zjazd chemikov

Zborník abstraktov 75. Zjazd chemikov