ChemZi 13/1 2017

Obsah

6Bílikova reakcia
7Cesty zabezpečenia správnosti chemických meraní
10Vedkyňa roka 2016 a aj Mladá osobnosť vedy sú chemici
12Na vlnách histórie: Pocta akademikovi Ottovi Wichterlemu
14Aktuality SCHS
16Predsedníctvo SAV v období 2017 až 2021 povedie Pavol Šajgalík
18Zo života Ústavu polymérov SAV
20Nájdi v sebe vedca – Ústav pre výskum
217. ročník medzinárodnej konferencie BYPoS pre mladých polymérnych vedcov
22Medzinárodná konferencia “Polymeric Materials in Automotive PMA 2017 & Slovak Rubber Conference SRC 2017”
23Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
24Cena Jána Gaža
26Ďakujeme a blahoželáme Elenke Kulichovej
27IUPAC
28Vzdelávacie aktivity pre stredoškolských učiteľov a ich žiakov na FCHPT STU v Bratislave
29Veselo o pedagógoch aj vedcoch
31Laureáti Nobelových cen za chemii v letech 1951-1965 (1. časť)
34Spomienka
36Jubilanti
3969. zjazd chemikov – zborník

Zborník abstraktov 69. Zjazd chemikov