Online webinár ‘Mechanochemistry meets Industry’

  • Post category:Konferencie

Online webinár ‘Mechanochemistry meets Industry’ sa uskutoční 17.-18. Februára 2021. Tento webinár organizuje COST akcia venovaná mechanochémii CA18112 a partnerom je aj EuChemS. Účasť je zdarma.

Viac informácii na letáku (pdf)