Výučba chémie – Košice

Predseda:

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. (02464)
Kontakt: maria.ganajova@upjs.sk
Pracovisko: UPJŠ PF

Členovia:

  1. RNDr. František Bauernfeind (00029)
  2. doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. (02464)
  3. Mgr. Dominika Koperová, PhD. (04500)
  4. RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. (04477)