Termická analýza – Bratislava

Predseda:

prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (02178)
Kontakt: peter.simon@stuba.sk
Pracovisko: FCHPT STU, Oddelenie fyzikálnej chémie, Radlinského 9, Bratislava

Členovia:

 1. doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. (02243)
 2. doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD. (03024)
 3. Ing. Tibor Dubaj, PhD. (04274)
 4. Mgr. Jakub Chudej, PhD. (00616)
 5. doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (02090)
 6. Ing. Jarmila Mlynáriková, PhD. (04244)
 7. Ing. Zuzana Netriová Ivanová, PhD. (01820)
 8. RNDr. Katarína Sisáková (04302)
 9. prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (02178)
 10. Ing. Igor Šurina, PhD. (04424)
 11. Ing. Anna Vykydalová, PhD. (04256)
 12. prof. RNDr. Ľudmila Žúrková, CSc. (00912)