Organická chémia – Košice

Predseda:

RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD. (00614)
Kontakt: slavkaham@gmail.com
Pracovisko: ÚCHV, KOCH, PF UPJŠ

Členovia:

 1. Mgr. Michal Bečka (04228)
 2. RNDr. Mariana Budovská, PhD. (01916)
 3. Ing. Radovan Bureš, CSc. (04020)
 4. Mgr. Miroslava Čonková (04229)
 5. RNDr. Silvia Dolinská, PhD. (02361)
 6. RNDr. Ján Elečko, PhD. (03547)
 7. Ing. Mária Fáberová (04021)
 8. RNDr. Martin Fábian (04230)
 9. Mgr. Katarína Gáborová (04354)
 10. Mgr. Monika Garberová (04421)
 11. RNDr. Igor Chomča, PhD. (02036)
 12. RNDr. Dominika Jacková, PhD. (04326)
 13. Mgr. Margaréta Kováčová (04069)
 14. RNDr. Zuzana Kudličková, PhD. (02358)
 15. doc. RNDr. Juraj Kuchár, PhD. (02327)
 16. Mgr. Tomáš Ján Liška (04522)
 17. RNDr. Miroslava Matiková Maľarová, PhD. (02418)
 18. Mgr. Alexandra Migasová (04523)
 19. RNDr. Michaela Novotná (04325)
 20. RNDr. Patrik Olekšák (04227)
 21. RNDr. Tatiana Pončáková (04324)
 22. doc. RNDr. Mária Reháková, PhD. (00673)
 23. Mgr. Ivan Shepa, PhD. (04245)
 24. RNDr. Paulína Slepčíková (04334)
 25. RNDr. Lukáš Smolko, PhD. (04158)
 26. RNDr. Romana Smolková, PhD. (04157)
 27. Ing. Mária Spišáková (04102)
 28. RNDr. Kvetoslava Stanková, PhD. (03981)
 29. RNDr. Magdaléna Strečková, PhD. (04249)
 30. RNDr. Michael Široký (04231)
 31. RNDr. Jana Špaková, PhD. (00491)
 32. RNDr. Erika Tóthová, PhD. (04355)
 33. RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD. (01187)
 34. Mgr. Mária Vojtičková (04110)
 35. Mgr. Anna Vráblová (04340)
 36. Mgr. Milica Želinská (04171)