Environmentálna chémia a technológia – Bratislava

Webová stránka OS: analyzuj-slovensko.webnode.sk

Facebook skupina: Drogy a liečiva v životnom prostredí Slovenska

Predseda:

prof. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (04282)
Kontakt: mackulakt@azet.sk
Pracovisko:

Členovia:

 1. Ing. Rudolf Belko (01351)
 2. Ing. Michaela Benköová (04398)
 3. doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. (02243)
 4. Mgr. Jana Braniša, PhD. (04400)
 5. Ing. Cyril Burda (04502)
 6. Ing. Andrea Červenková (04426)
 7. Ing. Olívia Dakošová (04506)
 8. Ing. Anna Ďuricová, PhD. (04211)
 9. Ing. Anna Grenčíková (04283)
 10. prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (01163)
 11. Ing. Angela Kleinová (01992)
 12. Ing. Bibiána Kožárová, PhD. (04503)
 13. Ing. Alexandra Kucmanová, PhD. (04510)
 14. prof. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (04282)
 15. Ing. Mária Maláčová, CSc. (01019)
 16. Ing. Anna Michalíková, CSc. (02225)
 17. doc. RNDr. Marianna Molnárová, PhD. (01856)
 18. M.Sc. Mir Saeed Sajjadi (04480)
 19. Ing. Filip Sihlovec (04479)
 20. Ing. Michal Slaný, PhD. (04478)
 21. Ing. Renáta Števuľová (04499)
 22. Ing. Martin Štrpka (04533)
 23. Ing. Martina Štulajterová (04505)
 24. Ing. Alžbeta Takáčová, PhD. (04276)
 25. Ing. Marián Valentin, PhD (04018)
 26. doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD. (00741)