Chromatografia a elektroforéza – Bratislava

Predseda:

doc. RNDr. Róbert Góra, PhD. (02198)
Kontakt: robert.gora@uniba.sk
Pracovisko: Katedra analytickej chémie PrifUK

Členovia:

 1. Mgr. Martin Bajcura (04486)
 2. RNDr. Jaroslav Blaško, PhD. (00721)
 3. RNDr. Róbert Bodor, PhD. (02373)
 4. Mgr. Iveta Boháčová, PhD. (04165)
 5. Mgr. Zuzana Bohušová (04440)
 6. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. (00097)
 7. RNDr. Erik Durkot (04048)
 8. doc. RNDr. Róbert Góra, PhD. (02198)
 9. RNDr. Renáta Górová, PhD. (01674)
 10. doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD. (02196)
 11. Mgr. Lucia Hojová (04501)
 12. RNDr. Katarína Chovancová, PhD. (04335)
 13. Prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. (04356)
 14. RNDr. Helena Jurdáková, PhD. (00711)
 15. Ing. Milan Láska, CSc. (04473)
 16. PharmDr. Katarína Maráková, PhD. (04476)
 17. prof. RNDr. Marián Masár, PhD. (01560)
 18. Mgr. Nicolas Milan Michalides (04531)
 19. RNDr. Žofia Nižnanská, PhD. (04509)
 20. Mgr. Dominika Pindjaková (04361)
 21. doc. Ing. Jozef Polonský, CSc. (00646)
 22. prof. MUDr. Ing. Viktor Romančík, DrSc. (01965)
 23. Ing. Igor Stupavský (03680)
 24. Ing. Roman Szucs, PhD., FRSC (04321)
 25. Mgr. Pavel Škvára (04275)
 26. Ing. Andrea Špačková (04511)
 27. Ing. Darina Tóthová, CSc. (04377)
 28. RNDr. Peter Troška, PhD. (04009)
 29. Mgr. Jozef Tuček (04353)
 30. Mgr. Zuzana Vivodova, PhD. (04257)
 31. doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD. (00741)
 32. Doc. RNDr. Mária Žemberyová, CSc. (00907)