Predseda:

Členovia:

  1. prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD. (02245)
  2. RNDr. Silvia Dolinská, PhD. (02361)
  3. Ing. Anna Ďuricová, PhD. (04211)
  4. prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD. (02271)
  5. Ing. Alexandra Kucmanová, PhD. (04510)
  6. doc. RNDr. Marianna Molnárová, PhD. (01856)