Chémia v kultúrnom dedičstve – Bratislava

Predseda:

doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (04224)
Kontakt: milena.rehakova@stuba.sk
Pracovisko: ÚPSP- Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie, FCHPT STU v Bratislave

Členovia:

  1. prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (04209)
  2. Ing. Katarína Haberová, PhD. (04313)
  3. Ing. Angela Kleinová (01992)
  4. Ing. Katarína Kučíková, PhD. (04210)
  5. Ing. Soňa Malečková, PhD. (04449)
  6. doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (04224)
  7. doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (04277)
  8. Ing. Marián Valentin, PhD (04018)
  9. doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (04226)