Chémia tuhých látok a mechanochémia – Košice

Predseda:

RNDr. Matej Baláž, PhD. (04492)
Kontakt: balazm@saske.sk
Pracovisko: Ústav geotechniky SAV

Členovia:

 1. Mgr. Marcela Achimovičová, PhD. (00176)
 2. RNDr. Matej Baláž, PhD. (04492)
 3. Ing. Radovan Bureš, CSc. (04020)
 4. prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD. (02271)
 5. Ing. Mária Fáberová (04021)
 6. Mgr. Katarína Gáborová (04354)
 7. Mgr. Ivan Shepa, PhD. (04245)
 8. Mgr. Olha Skurikhina (04393)
 9. RNDr. Magdaléna Strečková, PhD. (04249)
 10. prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. (01406)
 11. RNDr. Erika Tóthová, PhD. (04355)