Chémia a vyučovanie chémie – Banská Bystrica

Predseda:

Mgr. Jela Nociarová, PhD. (04147)
Kontakt: jela.nociarova@gmail.com
Pracovisko:

Členovia:

 1. doc. RNDr. Šimon Budzák, PhD. (04040)
 2. Ing. Anna Ďuricová, PhD. (04211)
 3. Mgr. Katarína Hlavatá (04291)
 4. Dr.habil., PaedDr. György Juhász, PhD. (03303)
 5. Mgr. Dominika Koperová, PhD. (04500)
 6. Mgr. Andrea Kováčiková (04292)
 7. Mgr. Martina Kullová (04294)
 8. Ing. Iveta Lukáčová (04296)
 9. doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. (04080)
 10. doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. (04082)
 11. Ing. Anna Michalíková, CSc. (02225)
 12. Mgr. Jela Nociarová, PhD. (04147)
 13. RNDr. Matej Šuránek (04443)
 14. PharmDr. Jiří Zapletal (04367)