Anorganická chémia – Košice

Predseda:

prof. RNDr. Zuzana Vargová, PhD. (04191)
Kontakt: zuzana.vargova@upjs.sk
Pracovisko: Katedra anorganickej chémie, PF UPJŠ

Členovia:

 1. Ing. Radovan Bureš, CSc. (04020)
 2. Prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc. (00961)
 3. RNDr. Silvia Dolinská, PhD. (02361)
 4. Ing. Mária Fáberová (04021)
 5. Mgr. Katarína Gáborová (04354)
 6. Mgr. Nikolas Király, PhD. (04306)
 7. Mgr. Andrea Koščíková (04515)
 8. RNDr. Lenka Krešáková (04346)
 9. doc. RNDr. Juraj Kuchár, PhD. (02327)
 10. Mgr. Jakub Kurjan (04471)
 11. Mgr. Andrea Lüköová (04307)
 12. RNDr. Miroslava Matiková Maľarová, PhD. (02418)
 13. Mgr. Alexandra Migasová (04523)
 14. Mgr. Dávid Princík (04347)
 15. doc. RNDr. Mária Reháková, PhD. (00673)
 16. Mgr. Michaela Rendošová, PhD. (04287)
 17. Mgr. Martin Russin (04385)
 18. Mgr. Ivan Shepa, PhD. (04245)
 19. Mgr. Richard Smolko (04370)
 20. RNDr. Lukáš Smolko, PhD. (04158)
 21. RNDr. Romana Smolková, PhD. (04157)
 22. RNDr. Magdaléna Strečková, PhD. (04249)
 23. RNDr. Slavomíra Šterbinská, PhD. (04333)
 24. RNDr. Erika Tóthová, PhD. (04355)
 25. prof. RNDr. Zuzana Vargová, PhD. (04191)
 26. Mgr. Nikola Vargová (04532)
 27. RNDr. Martin Vavra, PhD. (00111)
 28. Mgr. Anna Vráblová (04340)

Aktuality

 • 50.výročie založenia KACH v Košiciach

  V dňoch 15. a 17. júna 2015 sa na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (budova Sokrates, Moyzesova 9) uskutoční seminár venovaný 50. výročiu založenia Katedry anorganickej chémie na Prírodovedeckej fakulte P.J. Šafárika v Košiciach pod názvom „Anorganická chémia na východnom Slovensku“. Seminár je určený pre odborníkov z prostredia univerzít, akademických ústavov, priemyselných podnikov Slovenskej a…

  Čítať viac