Analytická chémia – Košice

Predseda:

RNDr. Rastislav Serbin, PhD. (04475)
Kontakt: rastislav.serbin@upjs.sk
Pracovisko: Ústav chemických vied, PF UPJŠ v Košiciach

Členovia:

  1. Dr.h.c.,prof. Ing. Karol Flórián, DrSc. (00151)
  2. Mgr. Oleksandr Prystopiuk (04451)
  3. doc. RNDr. Katarína Reiffová, CSc. (02412)
  4. RNDr. Rastislav Serbin, PhD. (04475)
  5. Mgr. Ivan Shepa, PhD. (04245)
  6. Msc. Arina Skok (04450)
  7. RNDr. Magdaléna Strečková, PhD. (04249)
  8. MSc. Kateryna Trach (04452)