Analytická chémia – Bratislava

Predseda:

prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. (04010)
Kontakt: lubomir.svorc@stuba.sk
Pracovisko: Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave

Členovia:

 1. Ing. Peter Barath, PhD. (04472)
 2. prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (02502)
 3. Michaela Biskupičová (04512)
 4. RNDr. Jana Blaškovičová, PhD. (04255)
 5. Ing. Anna Blšáková, PhD. (04364)
 6. doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. (02243)
 7. RNDr. Róbert Bodor, PhD. (02373)
 8. RNDr. Pavol Bologa (02095)
 9. Mgr. Ivana Bonková, PhD. (04279)
 10. Ing. Cyril Burda (04502)
 11. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. (00097)
 12. RNDr. Veronika Gajdošová, PhD. (04365)
 13. doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (04173)
 14. prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. (03129)
 15. Ing. Igor Goljer, PhD. (04261)
 16. Ing. Marek Haššo (04425)
 17. Ing. Michal Híreš, PhD. (04407)
 18. Mgr. Lucia Hojová (04501)
 19. Ing. Renáta Horáková, PhD. (01759)
 20. doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (00404)
 21. RNDr. Katarína Chovancová, PhD. (04335)
 22. Mgr. Liudmyla Khvalbota, PhD. (04468)
 23. Ing. Kristína Kianičková (04366)
 24. Ing. Angela Kleinová (01992)
 25. Ing. Natália Košútová (04389)
 26. doc. Ing. Jozef Kováč, CSc. (00384)
 27. Ing. Alexandra Kucmanová, PhD. (04510)
 28. M.Sc. Paras Kundalia (04413)
 29. Ing. Filip Květoň, PhD. (04392)
 30. prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (02179)
 31. Ing. Milan Láska, CSc. (04473)
 32. Ing. Jana Malenková (04504)
 33. PharmDr. Katarína Maráková, PhD. (04476)
 34. Ing. Jakub Masác (04460)
 35. prof. RNDr. Marián Masár, PhD. (01560)
 36. Mgr. Nicolas Milan Michalides (04531)
 37. RNDr. Žofia Nižnanská, PhD. (04509)
 38. Bc. Jakub Paluš (04281)
 39. Ing. Filip Pančík (04414)
 40. Mgr. Denis Pavelek (04507)
 41. Ing. Lucia Pažitná (04363)
 42. Mgr. Dominika Pindjaková (04361)
 43. Ing. Andrea Pinkeová (04469)
 44. doc. Ing. Jozef Polonský, CSc. (00646)
 45. RNDr. Simona Procházková, PhD. (04134)
 46. prof. MUDr. Ing. Viktor Romančík, DrSc. (01965)
 47. Mgr. Olha Sarakhman, PhD. (04332)
 48. Diana Schlettová (04513)
 49. Ing. Ján Slúka (02104)
 50. Ing. Igor Stupavský (03680)
 51. Mgr. Pavel Škvára (04275)
 52. Ing. Andrea Špačková (04511)
 53. Ing. Martina Štulajterová (04505)
 54. prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. (04010)
 55. Ing. Ján Tkáč, DrSc. (04352)
 56. Ing. Darina Tóthová, CSc. (04377)
 57. Mgr. Jozef Tuček (04353)
 58. RNDr. Iveta Uhliariková, PhD. (03304)
 59. Ing. Marián Valentin, PhD (04018)
 60. Ing. Nicolette Viktoryová (04496)
 61. Mgr. Zuzana Vivodova, PhD. (04257)
 62. doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD. (00741)

Aktuality

 • HPLC 2023

  Pozývame Vás na 51. medzinárodné sympózium o vysokovýkonných kvapalinových fázových separáciách a príbuzných technikách (HPLC 2023; hplc2023.com), Ktoré sa bude konať 18. – 22. júna 2023 v nemeckom Düsseldorfe v spolupráci s OS Analytická chémia.

  Čítať viac


 • Odborný seminár

  Milá chemická verejnosť, radi by sme vám dali do pozornosti informáciu o odbornom seminári, ktorý sa uskutoční 5.12.2022 o 16:00 na Ústave analytickej chémie FCHPT – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU. Na seminári vystúpi Ing. Adam Smolka zo Súdnolekárskeho pracoviska ÚDZS v Bratislave s prednáškou “Odber vzoriek pre toxikologické vyšetrenia, post-mortem vzorky”. Seminár je…

  Čítať viac


 • Elektrochemické (bio)senzory pre analytické a biomedicínske aplikácie

  Čítať viac