Zoznam ocenení od roku 1980

1980

Zaslúžilý člen

Pavol Kristián, František Puffler, Alexander Szokolay

Zlatá medaila

Kamil Antoš, Anton Blažej, Michal Bröska, František Čůta, Ján Gregor, Vlastimi Herout, Alojz Kasalík, Vojtech Kellö, Ján Matis, Walter Poethke (NDR), Samuel Stankoviansky, František Šantavý, Jozef Tamchyna

Strieborná medaila

Ján Garaj, Vendelín Macho, Štefan Toma, Jozef Tomko, Miroslav Zikmund

Bronzová medaila

Eberhard Borsig, Milan Karvaš, Jaroslav Leška

1981

Čestný člen

Karol Daučík, Fridrich Görner, Miloš Marko, Ladislav Molnár

Zlatá medaila

SPŠCH v Banskej Štiavnici, Jozef Tomko

Strieborná medaila

Ján Mašek, Alexander Szokolay, Ľudmila Žúrková

Bronzová medaila

Jozef Polonský, Ivo Proks

1982

Zaslúžilý člen

Milan Karvaš

Zlatá medaila

Ladislav Bobiš, Jiří Pick, ÚOCHB ČSAV v Prahe

1983

Zlatá medaila

Ján Farkaš, Gustáv Fukas, Clark H. Hamilton (USA)

Bronzová medaila

Karol Babor

1984

Zaslúžilý člen

Miloslav Číha, Ján Garaj, Milan Hammerstein, Augustín Kniebügl, Kazimír Linek, Elena Markušovská, Rudolf Medvecky, Jozef Mocák, Mária Pálfyová, Ladislav Tomeček, Tibor Ulbrich

Zlatá medaila

Milan Mandák, MsNV v Banskej Štiavnici

Bronzová medaila

Ján Hrivňák, Otakar Liška, Otakar Mlejnek, Viktor Romančík

1985

Zaslúžilý člen

Anna Kocková, Tibor Lipthay, Július Sorel, Emil Vizváry

Zlatá medaila

Katedra analytickej chémie PriF UK, Katedra organickej chémie PriF UK, Magda Šaršúnová

Strieborná medaila

Juraj Krätsmár-Šmogrovič, Gregor Ondrejovič

Bronzová medaila

Ján Beluský, Jozef Bukovčan, Pavol Elečko, Eduard Gyepes, Ján Jarkovský, Eugen Jóna, Rudolf Kemka, Mária Kohútová, Otakar Koráb, Marta Mitrová, František Puffler, Anton Sirota, Ladislav Soják, Milan Šimkovič, Tibor Šramko, Ľudmila Ulická

1986

Čestný člen

Vlastimi Herout

Zaslúžilý člen

Ján Čaplovič, Michal Dunaj-Jurčo, Rudolf Melicher, Ivo Proks, Július Studnický

Zlatá medaila

Katedra anorganickej chémie PriF UK, Miroslav Zikmund

Strieborná medaila

Jozef Heger, Jozef Polonský, Michal Uher

Medaila

Dalma Gyepesová

1987

Zaslúžilý člen

Jaroslav Bartoň, Jozef Kováč

Zlatá medaila

Štefan Toma

Strieborná medaila

Eberhard Borsig, František Hanic, Fedor Macášek

Medaila

Dušan Bustin, Anna Ninčáková

1988

Čestný predseda

Jozef Tomko

Čestný člen

Jozef Tamchyna

Zaslúžilý člen

Gregor Ondrejovič, Ladislav Smik

Strieborná medaila

Viktor Romančík

Medaila

Jozef Bencko, Dušan Berek

1989

Zlatá medaila

Wlodzimierz Surewicz (PL)

1990

Čestný člen

Magda Šaršúnová

Zlatá medaila

Otto Exner, Pavol Hrnčiar, Chemicko-technologická fakulta SVŠT, Mikuláš Matherny

Strieborná medaila

Pavol Kristián, Anton Sirota

Medaila

Ján Mocák

1991

Zaslúžilý člen

Juraj Krätsmár-Šmogrovič, Jozef Polonský, Michal Uher

Medaila

Ivana Kóšiová, Peter Schwendt, Klára Šinková, Aladár Valent

1992

Zaslúžilý člen

Fedor Macášek

Zlatá medaila

Anna Sopková

Medaila

Emanuel Beška, Miriam Gálová, Peter Lazor, Katarína Špirková

1993

Čestný člen

Manfred Rätzsch (AT), Ferenc Tüdös (HU), Otto Vogl (USA)

Zaslúžilý člen

František Hanic

Zlatá medaila

Karol Babor, Daniel Belluš (CH), Camil Ganter (CH), Viktor Romančík

Medaila

Ján Krupčík

1994

Čestný člen

Fritz Sauter (AT)

Zlatá medaila

Otto Tomeček

Strieborná medaila

Peter Schwendt

Medaila

Gabriel Čík, Jana Doháňošová, Karol Flórián, Ivan Hnát, Pavol Hrdlovič, Kristína Klenovicsová, Dušan Krnáč, Klára Tkáčová

1995

Čestný člen

Kamil Antoš, Pavol Hrnčiar, Jaroslav Janák, Mikuláš Matherny, Alexander Szokolay, Ľudovít Treindl, Paul von Raqué Schleyer (DE), Otto Wichterle (CZ)

Zlatá medaila

Milan Karvaš, Ľudmila Žúrková

Strieborná medaila

Jozef Čársky, Miriam Gálová, Ladislav Soják

Medaila

Ľubor Fišera, Peter Kasák, Natália Pliešovská, Miloš Revús

1996

Zlatá medaila

Eberhard Borsig, Miloš Marko, Jozef Polonský, Michal Uher

Strieborná medaila

Dušan Berek, Dalma Gyepesová, Aladár Valent

Pamätná medaila

Mária Fišerová, Milan Hrabovec, Dušan Kaniansky, Juraj Kizlink, Pavel Krkoška

1997

Čestný člen

Karol Babor, Milan Karvaš, Michal Maťas, Anna Sopková, Štefan Toma, Ľudmila Žúrková

Zaslúžilý člen

Ondrej Kyseľ

Zlatá medaila

Fedor Macášek

Strieborná medaila

Dušan Bustin, Oskar Markovič

Pamätná medaila

Oľga Hritzová

1998

Čestný člen

Daniel Belluš (CH), Viktor Romančík

Zlatá medaila

Gregor Ondrejovič

Strieborná medaila

Jozef Bencko, Ján Krupčík, Andrej Staško

Pamätná medaila

Agáta Fargašová, Ladislav Smik

1999

Čestný člen

Vojtech Kellö, Jozef Polonský

Zlatá medaila

Dušan Berek, Vojtech Bílik, Dietrich Braun (DE), Ján Garaj, Pavol Hrdlovič, Jozef Kollár, John Malin (USA), Poľská chemická spoločnosť, Vilím Šimánek (CZ), Heindirk tom Dieck (DE), Rudolf Zahradník (CZ)

Strieborná medaila

Magdaléna Dzurillová, Ivan Hnát, Jaroslav Kalvoda, Mária Kohútová, Alžbeta Krutošíková, Vlasta Madajová, Klára Tkáčová

Pamätná medaila

František Bauernfeind, Emil Demeter, Eva Krčahová, Nadežda Kvetňanská, Mária Malaníková, Ivan Ružička, Marta Sališová, Rudolf Sokolík, Klára Šinková

2000

Čestný člen

Hiroshima Inagaki (JP)

Zlatá medaila

Jozef Čársky, Frans Everaerts (NL), Tibor Liptaj, Peter Schwendt, Ladislav Soják

Strieborná medaila

Oľga Hritzová, Jaroslav Leška, Natália Pliešovská, Jaroslav Zemanovič

Pamätná medaila

Zuzana Hloušková, Ladislav Petruš

2001

Čestný člen

Miroslav Zikmund

Zlatá medaila

Americká chemická spoločnosť, Miloslav Ferles (CZ), Dalma Gyepesová, Juraj Krätsmár-Šmogrovič, Ladislav Molnár, Nemecká chemická spoločnosť, Slovinská chemická spoločnosť

Strieborná medaila

Juraj Kizlink, Ivo Proks, Marta Sališová

2002

Čestný člen

Eberhard Borsig, Heindirk tom Dieck (DE), Michal Uher

Zlatá medaila

František Hanic, Kristína Izáková, Martin Jambrich, Wolfram Koch (DE), Oskar Markovič, Viktor Sutoris (NL), Piet Th. Van Duijnen (NL)

Strieborná medaila

Oľga Hritzová, Pavel Krkoška, Lyda Rychlá

Medaila

Július Durmis, Pavel Hodul

2003

Čestný člen

Dušan Berek, Gregor Ondrejovič

Zlatá medaila

Jozef Bencko, Pavel Drašar (CZ), Ján Krupčík, Andrej Staško

Strieborná medaila

Jozef Čižmárik, Karol Flórián, Vladislav Holba, Jozef Chomič

Medaila

Peter Bartoš, Markéta Bláhová, Alena Ďurindová, Daniel Grančai, Zuzana Haláková, Ivan Herčko, Ján Híveš, Vladimír Kováčik, Ladislav Lux, Hanka Macková, Milan Melník, Ľubomír Pikna, Mária Reháková, Štefan Stankovský, Peter Šebej, Peter Ševčík, Imrich Zelenský

2004

Čestný člen

Pavol Hrdlovič

Zlatá medaila

Bogusław Buszewski (PL), Magdaléna Dzurillová, Miriam Gálová, Miloš Revús, Klára Tkáčová

Strieborná medaila

Ivan Ružička

Pamätná medaila

Marta Brúderová, Miroslav Kozák, Eva Krčahová, Nadežda Kvetňanská, Mária Linkešová, Marta Mitrová

2005

Čestný člen

Pavol Kristián, Štefan Truchlik

Zlatá medaila

Ahmed Zewail (USA)

Medaila

Monika Ádámová, Anna Bučková, Slavomil Ďurovič, Jana Gáliková, Ján Hirsch, Eugen Jóna, Kveta Markušová, Milan Melník, Gregor Ondrejovič, Mária Reháková, Peter Siroka, Peter Šebej, Miroslav Zikmund

Pamätná medaila

Anton Sirota

2006

Zlatá medaila

Marta Sališová

Medaila

Dušan Bakoš, Ľubor Fišera, Dušan Kaniansky, Peter Kasák, Štefan Országh, Natália Pliešovská

2007

Medaila Daniela Belluša

Milan Karvaš, Jozef Tomko

Čestný člen

Pawel Kafarski (PL)

Zlatá medaila

Gerhard Ertl (DE)

Medaila

Zuzana Hloušková, Ondrej Kyseľ, Milan Lazár

Pamätná medaila

Aladár Valent

2008

Čestný člen

Jozef Čižmárik, Mária Reháková, Vilím Šimánek (CZ)

2009

Medaila Daniela Belluša

Eberhard Borsig, Ľubor Fišera, Karol Flórián, Juraj Tolgyessy, Štefan Toma, Michal Uher

Čestný člen

Jozef Čársky, Dalma Gyepesová, Marta Sališová, Ladislav Soják

Medaila

Ján Garaj, Ján Krupčík, Ján Labuda, Viktor Milata, Marta Mitrová, Ladislav Petruš, Štefan Schmidt, Ľudovít Treindl, Dušan Velič

Pamätná medaila

Jaromír Pastorek

2010

Čestný člen

Pavel Drašar (CZ), Ivan Hnát

Medaila

Anton Gáplovský, Vasil Koprda, Peter Maienfisch

2011

Medaila Daniela Belluša

Jozef Čižmárik, Dalma Gyepesová

Čestný člen

Dušan Bakoš, Bogusław Buszewski (PL)

Medaila

Emil Adamkovič, Vladimír Fajnor

Pamätná medaila

Jeane Nicole Moreau

2012

Medaila Daniela Belluša

Pavol Šajgalík

Medaila

Jiří Barek, Milan Drábik, Miroslav Koóš, Mária Omastová, Jitka Ulrichová (CZ)

Pamätná medaila

Mesto Banská Štiavnica

2013

Čestný člen

Milan Drábik, Karol Flórián, Fedor Macášek, Viktor Milata, Ladislav Petruš, Dušan Velič

Zlatá medaila

Jozef Čižmárik, Sumio Iijima (JP), Ada E. Yonath (IL)

Medaila

Martin Bajus, Gábor Náray-Szabó, Eva E. Wile

2014

Medaila Daniela Belluša

Viktor Milata, Peter Šimon

Čestný člen

Miriam Gálová, Ján Garaj, Zuzana Hloušková, Ján Labuda, Klára Tkáčová, Jitka Ulrichová (CZ)

Medaila

Monika Jerigová

2015

Medaila Daniela Belluša

Mária Omastová

Čestný člen

Ľubor Fišera

Zlatá medaila

Jean-Marie Lehn

Medaila

Milan Hutta, Eduard Plško, Mária Porubská, Pavol Šajgalík

2016

Zlatá medaila

Česká společnost chemická

Medaila

Roger Hall

2017

Medaila Daniela Belluša

Miroslav Koóš

Medaila Jána Gaža

Gregor Ondrejovič

Čestný člen

Pavol Rajec

Zlatá medaila

Bernard Lucas Feringa (NL), Viktor Milata

Medaila

Vlasta Brezová, Angelika De Rossi, Jan John, Stanislav Kedžuch, Vladimír Mastihuba, Renáta Oriňaková, Ján Reguli, Jozef Tatiersky

2018

Medaila Daniela Belluša

Vladimír Kellő

2019

Medaila Daniela Belluša

Ján Labuda, Marián Valko

Medaila Jána Gaža

Milan Melník

Čestný predseda

Viktor Milata

Čestný člen

Jiří Barek

Zlatá medaila

Karol Flórián

Medaila

Alain De Mesmaeker, Petr Holzhauser, Jana Chrappová, Elena Kulichová, Petra Ménová, Dana Poláchová, Martin Putala, Henrieta Stankovičová

2020

2021

Medaila Daniela Belluša

Dušan Velič

Zlatá medaila

Pavol Čekan

Medaila

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici

2022

Medaila Jána Gaža

Roman Boča

Medaila Dobroslava Prístavku

Ján Garaj

Čestný člen

Mária Omastová

Zlatá medaila

Peter Šimon

Medaila

Igor Lacík

2023

Medaila Daniela Belluša

Milan Drábik, Renáta Oriňaková

Medaila Jána Gaža

Juraj Černák, Marian Koman

Medaila Dobroslava Prístavku

Karol Flórián, Ladislav Soják

Čestný člen

Peter Šimon

Zlatá medaila

Philipp Kukura, Slovenská akadémia vied

Medaila

Michal Procházka

2024

Medaila

Miroslav Kozák