ChemZi 12/1 2016

Obsah

4Štyri nové chemické prvky, ich objavy a návrhy názvov a značiek
6Biomimetizácia a „CleanTech“ pre udržateľné životné prostredie?
7Blýska sa na lepšie časy slovenskej vedy
9Beatlemania, hudba a chémia
10Aktuality SCHS
12Chemici a fyzici o solárnych článkoch – Konferencia New trends in solar cells 2016
14IX. Slovensko – Česká konferencia POLYMERY 2016
16XIV. ročník konferencie ACP
17IUPAC
23Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave po komplexnej akreditácii
24Dotyky Krištáľového krídla
26Slávnostný seminár k 25. výročiu založenia firmy SYNKOLA, s.r.o
28Úspešný VIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2016 opäť s podporou spoločnosti BASF
3125 rokov Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR
32Nové knihy
33Veselo o známych pedagógoch, ale aj o významných vedcoch
35Denník A. Žemličku
36Stretnutie po rokoch
37Jubilanti
38Spomienka
40Prečo sa stať členom Slovenskej chemickej spoločnosti