ChemZi 1/2 2005

Obsah

3Predslov
ChemZi ako nové Chemické Zvesti
4Novinky
5Listáreň
6Priemyselný profil
Směrem k úsporám
8Prehľadný článok
Najmodernejšia metóda korekcie pozadia v atómovej absorpčnej spektrometrii
10Krátky článok
Organická syntéza vo fluórovanej fáze
11SCHS Aktuality
1257. ZCHS
Nové predsedníctvo a výbor SCHS
2257. ZCHS – dodatok
31Chemické horizonty
Séria prednášok SCHS
32SAV
Sofia 2005
34FCHPT
36Pedagogika
Chemický seminár na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine
37Chémia a príprava chemikov v 21. storočí
39Chemická olympiáda
41Legislatíva
42Nové knihy
Jozef Heger, Jozef Kolář, Vladimír Špringer: Názvy liečiv a liekov a ich informačný potenciál
44Zamestnanie
45Jubilanti