Paul Ehrlich European PhD Network in Medicinal Chemistry

 

300x189.jpg

Paul Ehrlich European PhD Network in Medicinal Chemistry  

 

official web page

Cieľom siete Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network je poskytnúť doktorandom možnosť výskumu, vzdelávania a mobility v oblasti medicínskej chémie na európskej úrovni. Výsledkom  je získanie certifikátu Paul Ehrlich European PhD in Medicinal Chemistry, ktorý doplní PhD titul získaný na Univerzite Komenského

Koordinátor za UK (A. Boháč, KOCH PRIF, pdf), článok o P-E sieti v ChemZi2012 je tu

(viac…)

Čítať viacPaul Ehrlich European PhD Network in Medicinal Chemistry

Linky a časopisy

Užitočné linky pre výskum a výuku v MCH.

 

Databáza liekov v SR cez LIEK INFO je tu a tiez cez ŠUKL je tu
vyhladávanie ide cez ATC code (Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System), uvádza ho aj napr. Wikipedia

 

Tabuľky s pKa hodnotami stiahnete pdf tu, alebo on-line

viac heterocyklov stiahnete pdf, alebo on-line tu,
Bordwell pKa Table(Acidity in DMSO) link tu

pKa of drugs (pdf) (20.4.2014)

ZOZNAM SPRAVNYCH SKRATIEK VEDECKYCH CASOPISOVnajdete tu

Databazaspektier  (NMR,IR,ESR,MS)

http://sdbs.riodb.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi

Spektrá niekedy zverejnuje aj Sigma-Aldrich na ich strankach pri danej chemikalii prekliknite zalozku safety and documentation a tam nalavo su ponuknute spektra

napr.

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/b81255?lang=en&region=SK

http://www.sigmaaldrich.com/spectra/fnmr/FNMR011371.PDF

 

Human Kinome link, Iteractive human kinome link,

Čítať viacLinky a časopisy

Aktuality OS MCh

JMMC 2015 2015 June 7-11, IXth Joint Meeting on Medicinal Chemistry http:// www.jmmc2015.gr ------------------------------------------------------------- EuCheMS - Newsletter   najnovšie číslo (3.8.2014) 2014 Sept 17-19, 7th Summerschool "Medicinal Chemistry" link --------------------------------------------------------------- 2014 September…

Čítať viacAktuality OS MCh

Uskutočnené akcie

 

Archív uskutočnených akcii týkajúcich sa MCH

 

VI. seminár OS MCH  PREDNÁŠKA OS MCH (21.03.14)  flyer                                                                                24.3.2014 (v pondelok) o 14:00 h  PRIF UK v Mlynskej doline v prezenčnom centre „AMOS“ B1-313
14:00 – 15:00 h Dr. Gilles Hanquet, Université de Strasbourg, France
Development of new synthetic platforms for natural products preparation around the total synthesis of salvinorin A

V. seminár OS MCH, 24. Január 2014, 08:30-11:30, PRIF UK AMOS (pozvánka) (10.01.14)

30.09.2013 – IV. Seminár odbornej skupiny MCH, o 14:00 h na PRIF UK „AMOS“ B1-313 PharmDr. Martin Smieško, PhD.; Fakulta farmaceutických vied, Univerzita Basel, Švajčiarsko. Unusual intramolecular stabilization of the LewisX oligosaccharide and its implication for the rational drug design of the E-selectin antagonists

Čítať viacUskutočnené akcie

Knihy

Zoznam vybraných kníh týkajúcich sa MCH.

 

Young Computational Drug Design: A Guide for Computational and Medicinal Chemists 9780470126851,6.3.2009, 115 E

Heterocyclic Chemistry, J.A. Joule, K. Mills, 5th edition, April 2010, 640pp, ISBN: 978-1-4051-3300-5, 51.90Euro

Heterocyclic Chemistry At a Glance, J.A. Joule, K. Mills, 2nd edition, Oct. 2012, 296pp, ISBN: 978-0-470-97121-5, 38.90 Euro

Molecular Modelling for Beginners Alan Hinchliffe, 2nd edition, Oct 2008, 428pp, ISBN: 978-0-470-51314-9  44,90Euro also available electronically

Designing Multi-Target Drugs J. Richard Morphy, C. John Harris, David E. Thurston, David P. Rotella, David Fox, Ana Martinez, Salvatore Guccione, Mohammed Shahid, Jorrit Hornberg, Giulio Superti-Furga
RSC Drug Discovery, 30/04/2012, Hardback 444 pages, ISBN 9781849733625

Transformative Concepts for Drug Design: Target Wrapping (Springer, 2010),

http://www.gettextbooks.com

(viac…)

Čítať viacKnihy

Členovia

 Výbor OS MCH SCHS:

prof. Ing. Milan Remko, DrSc. (FaF UK, BA)
doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD. (PRIF UK, BA) (predseda OS MCH)
RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. (UEFT SAV, BA) (podpredseda OS MCH)
doc. RNDr. Peter Kutschy, PhD. (PRIF UPJS, KE) (podpredseda OS MCH) in memoriam 2012
doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD. (FCHPT STU, BA) (tajomník OS MCH)
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (FCHPT STU, BA)
doc. RNDr. Marta Sališová, CSc. (PRIF UK, BA)
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. (UMB BB)

(viac…)

Čítať viacČlenovia

Výskumné skupiny

doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.(Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, Univerzita Komenského Bratislava, Biomagi Ltd., andrej.bohac@fns.uniba.sk) Vývoj kandidátov antitumorových liečiv. In Silico design, syntéza organických tyrozín kinázových inhibítorov a ich biologické testovanie (enzymatická aktivita, endoteliálne bunky, cancer stem cells, in vivo CAM a Zebrafish assay). Využitie in situ Click Chemistry pre vývoj kandidátov na liečivá. Medzinárodné projekty COST CM0602  (2007-2011, Brussels server) ANGIOKEM. COST CM1106 (2012-2016) Cancer Stem Cells.

RNDr. Magdaléna Májeková, CSc., Ing. Milan Štefek, CSc.magdalena.majekova@savba.sk, exfastfk@savba.sk (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV) Navrhovanie a výskum potenciálnych látok na ovplyvnenie niektorých chronických ochorení. Štúdium interakcie liečivo-enzým (aldóza-reduktáza, serín proteázy, SERCA, MAO-A, MAO-B). QSAR štúdium antioxidačných a inhibičných vlastností substituovaných indolov a polyfenolických látok prírodného pôvodu.

Ing. Miloš Hricovíni, PhD.Chemický ústav SAV, Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov Milos.Hricovini@savba.skŠtúdium štruktúry a dynamických vlastností biologicky aktívnych sacharidov (hlavne heparínového typu) a analýza proteín-sacharidových interakcií NMR spektroskopiou a teoetickými metódami.

doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD.Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Oddelenie organickej chémie, Detašované pracovisko pri ZENTIVA a.s. Hlohovec dusan.berkes@stuba.sk, dusan.berkes@zentiva.sk Inhibítory metabolizmu lipidov a glykosfingolipidov. Štúdium syntézy homológov a konformačne obmedzených analógov ceramidov a inhibítorov typu lipstatínu, PDMP a HPA-12.

Ing. Igor Tvaroška, DrSc.,chemitsa@savba.sk (Chemický ústav SAV Bratislava, Centrum glykomiky, Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov) Využívanie počítačových metód pre dizajn inhibítorov glykozyltransferáz a glykozid hydroláz a na výskum štruktúry a funkcie enzýmov pôsobiacich v metabolických a katabolických cykloch sacharidov.

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.Odd. organickej chémie, Ústav org. chémie, katalýzy a petrochémie, FCHPT STU Bratislava, Syntéza, chemické, fyzikalno-chemické, spektrálne a biologické vlastnosti heterocyklických zlúčenín
http://www.chtf.stuba.sk/~milata/ScienceVM.htm

 

 

 

(viac…)

Čítať viacVýskumné skupiny

Viac už toho nie je

Nedá sa načítať viac strán