Informácie zo stránky schems.sk za mesiac marec

Newsletter Marec 2023

 

Milé členky a členovia SChemS, priatelia chémie.

Chceli by sme Vás informovať že 23.3.2023 sa na pôde FCHPT STU konalo zasadnutia Výboru Slovenskej chemickej spoločnosti. Okrem bilancovania uplynulého roku bolo najdôležitejším bodom prerokovanie a schválenie upravených stanov SChemS. Väčšina zmien v nových stanovách bola „kozmetického“ charakteru, nakoľko boli stanovy naposledy aktualizované v roku 2015. Tie najdôležitejšie zmeny sa týkajú funkčného obdobia a ocenení SChemS:

Článok 12: „Funkcie a funkčné obdobia“. Nové funkčné obdobie predsedu a podpredsedov SChemS bolo Predsedníctvom SChemS schválené nasledovne: 1. podpredseda – 2 roky, predseda – 4 roky, 2. podpredseda – 4 roky (zmena oproti pôvodnému modelu "2-2-2").

Článok 14: „Ocenenia SChemS“ boli do aktualizovanej verzie stanov doplnené: Medaila Jána Gaža, Medaila Dobroslava Prístavku a Príležitostný list SChemS.

Taktiež Vás chceme upozorniť, že od nasledujúceho roka začneme uplatňovať aj článok 6 bod 1b "Členstvo v SChemS zaniká nezaplatením členských príspevkov za obdobie 6 rokov v rade za sebou" a tak by sme Vás chceli poprosiť o doplatenie členského.

Aktuálne stanovy nájdete na stránke schems.sk/o-nas/stanovy

Ďalšie zmeny súvisia so zmenami na našej stránke a od tohto mesiaca nás môžete kontaktovať aj na emailových adresách

president@SChemS.skinfo@SChemS.skdatabaza@SChemS.sk


Predsedníctvo SChemS

Novinky zo stránky

Plasty a životné prostredie, ich minulosť, súčasnosť a budúcnosť

26. marca 2023

prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.

e-mail: pavol.alexy@stuba.sk

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákienÚstav prírodných a syntetických polymérov,

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia

online prednáška cez MS Teams
streda 12. apríla 2023 14:00 

49th IUPAC World Chemistry Congress

23. marca 2023

Chemici zo Slovenska majú stále možnosť registrovať sa a prihlásiť abstrakt posterového príspevku na 49th IUPAC World Chemistry Congress, ktorý sa bude konať 20 – 27. augusta 2023 v Haagu;  

Benefičný koncert: Veda a umenie – naša energia

20. marca 2023

POZÝVAME VÁS na 24. ročník benefičného koncertu k pocte akademika Otta Wichterleho, vynálezcu kontaktnej šošovky dňa 25.3.2023 o 17:30 hodine v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca Bratislava

Dvaja laureáti Nobelovej ceny za chémiu v Bratislave

7. marca 2023

Vážení kolegovia!

V stredu 15. marca o 13,00 popoludní bude Aula STU na Mýtnej ulici miestom unikátnej
udalosti – na jej pôde sa stretnú dvaja laureáti Nobelovej ceny za chémiu (doteraz na
Slovensku a v Bratislave nevídané). STU im slávnostne udelí titul “doctor honoris causa”.

Profesori Bernard L. Feringa z University v Groningene a Jean-Marie Lehn z University v
Štrasburgu prednesú inauguračné prednášky
 a po slávnosti by mal byť priestor na stretnutie
s médiami.

Deň predtým prof. Lehn prednesie o 10,00 na FCHPT STU v CH12 prednášku na tému:
„Perspectives in Chemistry: From Supramolecular Chemistry towards Adaptive Chemistry –
Perspektívy v chémii: od supramolekulárnej chémie k adaptívnej chémii“
. Ich spoločným
záujmom je supramolekulová chémia a príbuzné oblasti a tak na oboch fórach očakávame
vizionársky pohľad na smerovanie chémie, ktorý nájde odraz v každom odbore chémie.

CSTI 2023 Interdisciplinárny výskum na ochranu kultúrneho dedičstva

2. marca 2023

Slovenské národné múzeum, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská chemická spoločnosť vás pozývajú na vedeckú konferenciu CSTI 2023

Interdisciplinárny výskum a ochrana kultúrneho dedičstva

21. – 23. marca 2023 Slovenské národné múzeum, Bratislavský hrad, Bratislava

Nadchádzajúce konferencie

Nechcete viac dostávať emaily od SChemS? Odhláste sa z odberu alebo upravte aké emaily budete dostávať

Adresa:
{{crm.business_name}}, {{crm.business_address}}

Powered By FluentCRM