Newsletter január 2023

Milé členky a členovia SChemS, priatelia chémie.

Veríme, že ste si počas sviatkov oddýchli a načerpali energiu do nových úloh a plánov, ktoré Vás čakajú v novom roku 2023.
Dovoľte nám popriať Vám všetko dobré v novom roku a nech Vám podarí na čo siahnete.
 
Predsedníctvo SChemS

Platba členského za rok 2023
Chceli by sme Vám pripomenúť, že členský príspevok za rok 2023 je nutné zaplatiť v termíne do konca januára.
Možnosti a postupy ako hradiť členské príspevky nájdete na stránke schems.sk/ako-hradit-clenske-prispevky.
Ak si chcete skontrolovať, či máte uhradené členské príspevky za minulé roky, môžete využiť stránku: schems.sk/databaza/over
Vaše členské číslo je: <<Čl. číslo>>
 
Predsedníctvo SChemS

Nový predseda SChemS

Novým predsedom SChemS sa od 1.1.2023 stal bývalý prvý podpredseda prof. Ing. Ľubomír Švorc. DrSc. z Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Prof. Švorc pôsobí takmer 10 rokov ako predseda Odbornej skupiny analytickej chémie SChemS a od roku 2019 je členom Slovenského národného komitétu Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (SNK IUPAC). Za SR je zároveň delegátom Divízie analytickej chémie Európskej chemickej spoločnosti (DAC EuChemS). Jeho vedecká práca je orientovaná na vývoj a validáciu nových elektroanalytických metód pre stanovenie stopových koncentrácií liečiv, potravinárskych aditív a environmentálnych zložiek v rôznych matriciach za využitia novodobých a perspektívnych senzorov. Vedeckú aktivitu prof. Švorca dokumentuje viac ako 150 pôvodných vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch, na ktoré je evidovaných viac ako 2500 citácií (H index 31). Za vedeckovýskumnú činnosť bol ocenený viacerými národnými aj medzinárodnými uznaniami (Vedec roka SR 2014 v kategórii "Mladá osobnosť vedy", Najlepšia publikácia STU 2016, Cena Metrohm 2013 a Laureát chemického prvku EURÓPIUM v Periodickej tabuľke mladých chemikov 2019 udelené pri príležitosti 150. výročia vzniku periodickej tabuľky chemických prvkov a 100. výročia vzniku IUPAC. Od roku 2017 je členom International Advisory Board prestížneho časopisu Analytical and Bioanalytical Chemistry. Prof. Švorc je taktiež spoluorganizátorom zjazdov chemikov vo Vysokých Tatrách a členom poroty niekoľkých medzinárodných študentských súťaží.

Novinky zo stránky

Chemické horizonty: Nanomateriály a pokročilé materiály. Nové možnosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií.  

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD.

Laboratórium pokročilých materiálov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,

84215 Bratislava, Slovakia e-mail: sykoram@uniba.sk

online prednáška cez MS Teams
streda 11. januára 2023 14:00

Nadchádzajúce konferencie

8th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications (MPM2023)
17. - 19. máj 2023 Kraków
mpm2023.pl

75. Zjazd chemikov
4. - 8. september 2023 Vysoké Tatry
75zjazd.schems.sk
Facebook
Website
 
Pozrieť email v prehliadači.

Copyright © 2023 Slovenská chemická spoločnosť, All rights reserved.

Naša adresa je:
Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
Bratislava 812 15
Slovakia

Add us to your address book


Nechcete viac dostávať newsletter od SChems? Odhláste sa z odberu.