Informácie zo stránky schems.sk za mesiac február
Newsletter Február 2023

Milé členky a členovia SChemS, priatelia chémie.

je mi cťou a zároveň aj radosťou vás pozvať v mene Slovenskej chemickej spoločnosti na 75. Zjazd chemikov. Konať sa bude už po piaty krát v hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách, 4. - 8. 9. 2023
Všetky informácie budeme postupne zverejňovať a dopĺňať na stránke 75zjazd.schems.sk

So srdečným pozdravom za organizátorov zjazdu,
Monika Jerigová

Novinky zo stránky

SAV udelila Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách prof. Ing. Viktorovi Milatovi, DrSc.

Ako výraz uznania nesporných vysokých vedeckých aj ľudských kvalít udelilo Predsedníctvo SAV Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách prof. Ing. Viktorovi Milatovi, DrSc. Ocenenie si na pôde akadémie prevzal v piatok 24. februára 2023 z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka. Na slávnostnom akte boli prítomní aj prof. Juraj Koppel, podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu, a členovia Predsedníctva SAV prof. Ľubica Lacinová a Dr. Tomáš Hromádka. Slovenskú chemickú spoločnosť zastupovala dlhoročná vedecká tajomníčka Dr. Dalma Gyepesová. Ocenenému a zároveň aj jubilantovi prišli zablahoželať aj Mária Omastová z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., Eva Scholtzová z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., a Vladimír Mastihuba, zástupca riaditeľa Chemického ústavu SAV, v. v. i.

27th International Symposium on Separation Sciences

Nadchádzajúce konferencie

8th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications (MPM2023)
17. - 19. máj 2023 Kraków
mpm2023.pl

HPLC 2023
18. - 22. jún 2023 Duesseldorf, Nemecko
hplc2023.com

Bratislava Young Polymer Scientists Conference - BYPoS 2023
26. - 30. jún 2023Banská Štiavnica
polymer.sav.sk/bypos

75. Zjazd chemikov
4. - 8. september 2023Vysoké Tatry
75zjazd.schems.sk

27th International Symposium on Separation Sciences
24. - 27. september 2023 Cluj-Napoca, Romania
sss2023.conference.ubbcluj.ro


 
Facebook
Website
 
Pozrieť email v prehliadači.

Copyright © 2023 Slovenská chemická spoločnosť, All rights reserved.

Naša adresa je:
Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
Bratislava 812 15
Slovakia

Add us to your address book


Nechcete viac dostávať newsletter od SChems? Odhláste sa z odberu.