História SCHS

Historické materiály viažúce sa k histórii Slovenskej chemickej spoločnosti môžete nájsť na v archíve na pôvodnej stránke schs.chtf.stuba.sk.

Predsedovia SCHS

BOHUSLAV NEJEDLÝ (1929 – 1935) Predseda krajinskej odbočky Československej spoločnosti chemickej v Bratislave v roku 1929. O. Hanč udáva J. Pitru ako predsedu. Ten však od roku 1929 pôsobil v Prahe….

Vývoj loga

Logo SCHS v takmer rovnakej podobe ako ho poznáme dnes, uzrelo svetlo sveta v roku 1983 na bulletine č. 12 (Obr. 1). Navrhol ho Ing. Anton Beňo CSc., na požiadavku…