EuCheMS

EUCHEMS – European Association for Chemical and Molecular Sciences (Európska únia pre chemické a molekulové vedy) nesie tento názov od tohto tisícročia, keď bola premenovaná zo svojej predchodkyne, Fedarácie európskych chemických spoločností (FECS), založenej v roku 1970 v Prahe. V súčasnosti má 41 členských organizácií a reprezentuje 150.000 chemikov z akadémie, škôl, priemyslu, vládnych a prefesných organizácií. Odkaz na históriu tu.

Jej heslom je: "The European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS) brings together chemistry related organisations throughout Europe to provide a single voice on key science and policy issues, based on expert scientific knowledge."

12 divízií, 5 pracovných skupín, ktorých činnosť riadi Výkonný výbor. V rokoch 2010 – 2014 bol jeho členom za SR prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. Prostredníctvom SChS je členom EUCheMS každý člen SChS.

www.euchems.org

Vložiť komentár