Ignaz L. Lieben Award 2020

The Austrian Academy of Sciences would like to draw your attention to the announcement of the Ignaz L. Lieben Award 2020.   The Ignaz L. Lieben Award amounts to US-$ 36,000,- and is granted to young scientists who have been working in the last 3 years in Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Slovakia, Slovenia, … Čítať viac

Zápisnice

Zápisnice z rokovaní Predsedníctva SCHS: Zápisnica č. 266 (pdf)  22.1.2020 Zápisnica č. 265 (pdf)  26.11.2019 Zápisnica č. 264 (pdf)  22.10.2019 Zápisnica č. 263 (pdf)  19.08.2019 Zápisnica č. 262 (pdf)  14.06.2019 Zápisnica č. 261 zo zasadnutia Výboru SCHS (pdf)  20.03.2019 Zápisnica č. 260 (pdf)  13.03.2019 Zápisnica č. 259 (pdf)  27.02.2019 Zápisnica č. 258 (pdf)  06.02.2019 Zápisnica č. … Čítať viac

Ocenenia SCHS

{source}<?php $config = JFactory::getConfig(); $host = $config->get(‘host’); $user = $config->get(‘user’); $passw = $config->get(‘password’); $db = $config->get(‘db’); $pripojenie = mysql_connect($host,$user,$passw); $vyber_db = mysql_select_db($db,$pripojenie); mysql_query(“SET CHARACTER SET ‘utf8′”, $pripojenie);  ?>{/source} Medaila Daniela Belluša Nositelia Medaily  Daniela  Belluša  udeľovanej od roku 2007 za výnimočné zásluhy o rozvoj chémie a Spoločnosti: {source}<?php for($i = 1980; $i <= date(“Y”); $i++): $ocenenie_rok=”Medaila … Čítať viac