Slovenská chemická spoločnosť

Založená v roku 1929 má v súčasnosti okolo 1000 členov z oblasti chémie a jej príbuzných odborov a je členkou Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností a členkou Európskej asociácie pre chemické a molekulárne vedy (EuCheMS). Členovia SChS pracujú v dvadsiatich šiestich odborných skupinách a úzko spolupracujú v rámci vytvorenej Asociácie slovenských chemických a farmaceutických … Čítať viac

Predsedovia SCHS

BOHUSLAV NEJEDLÝ (1929 – 1935) Predseda krajinskej odbočky Československej spoločnosti chemickej v Bratislave v roku 1929. O. Hanč udáva J. Pitru ako predsedu. Ten však od roku 1929 pôsobil v Prahe. JAN BUCHTALA (1936 – 1938) (*1882 †1969) Absolvent lekárskej a filozofickej fakulty Univerzity v Grazi (1908, Rakúsko), profesor a prvý prednosta Ústavu pre lekárskej chémiu … Čítať viac

Vývoj loga

Logo SCHS v takmer rovnakej podobe ako ho poznáme dnes, uzrelo svetlo sveta v roku 1983 na bulletine č. 12 (Obr. 1). Navrhol ho Ing. Anton Beňo CSc., na požiadavku Jozefa Bencka, riaditeľa Strednej priemyslovej školy chemickej (SPŠCH) v Banskej Štiavnici, ktorý chcel na 40. zjazde slovenských a českých chemikov pre účastníkov chcel pripraviť okrem … Čítať viac