Podpora mladým chemikom

Slovenská Chemická Spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva schems.sk/clenstvo-v-schs/ venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Každoročne podporuje mladých chemikov v ich vedeckej práci možnosťou aktívnej účasti na domácich alebo zahraničných zjazdoch za zvýhodnených podmienok. Vek uchádzača by v dobe konania zjazdu nemal dosiahnuť 30 rokov. Pri prihlasovaní je potrebné zohľadniť, či v dobe konania podujatia bude navrhovaná osoba ešte študentom/doktorandom/zamestnancom.

Zoznam tohtoročných akcií podporovaných SChemS:

76. Zjazd chemikov, 26.-29. august 2024, Ostrava 76sjezdchemiku.cz

66. Poľský zjazd chemikov, 16.-20. september 2024, Poznaň zjazd.ptchem.pl

Čítať viac

Smutná správa

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene Slovenskej chemickej spoločnosti chceme vyjadriť úprimnú sústrasť nad stratou nášho priateľa, kolegu a člena spoločnosti, doc. Ing. Milana Vršku, PhD.

Posledná rozlúčka bude 5.1.2024 o 11:45 v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke!

Čítať viac

Smutná správa

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 13.09.2023 nás opustil náš kolega a bývalý člen predsedníctva SCHS, pán doc. RNDr. Ladislav Smik, CSc.,

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 19.09.2023 , utorok o 11 hod. v Dome smútku v Prešove-Solivare.

Prosíme, venujte mu tichú spomienku.

Čítať viac

Smutná správa

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

s hlbokým zármutkom Vám chceme oznámiť, že v pondelok 31.7.2023 v dopoludňajších hodinách, nás po dopravnej nehode opustil dlhoročný člen a bývalý predseda SChemS, nositeľ viacerých ocenení SChemS, šéfredaktor ChemZi, excelentný pedagóg, školiteľ, propagátor chémie a náš priateľ

prof. Ing. Dušan Velič, DrSc.

Rodine a pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Za celú komunitu chemikov (nielen) na Slovensku predsedníctvo SChemS.

Čítať viac

Smutná správa

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v mene Slovenskej chemickej spoločnosti chceme vyjadriť úprimnú sústrasť nad stratou významnej osobnosti slovenskej chémie, jedného zo zakladateľov Ústavu anorganickej chémie SAV a Čestného člena Slovenskej chemickej spoločnosti, Ing. RNDr. Miroslava Zikmunda, CSc. Posledná rozlúčka bude v utorok 27.6.2023 o 16:15 v bratislavskom krematóriu. Česť Vašej pamiatke, pán doktor.

Cena SChemS za najlepšiu diplomovú prácu na FCHPT STU v Bratislave

Milá chemická verejnosť,Slovenská chemická spoločnosť tradične oceňuje a podporuje vynikajúcu prácu študentov na viacerých fakultách na Slovensku so zameraním na chémiu, a to formou vyhlasovania Ceny SChemS za najlepšiu diplomovú prácu. Je nám potešením oznámiť, že víťazkou Ceny SChemS za najlepšiu diplomovú prácu na FCHPT – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave sa … Čítať viac

Springer Nature – publikovanie bez poplatkov

Springer Nature a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli novú transformačnú dohodu, ktorá umožní vedcom z dvadsiatich verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied publikovať v režime otvoreného prístupu v open access časopisoch vydavateľstva Springer Nature. Táto dohoda medzi CVTI SR s vydavateľstvom Springer Nature je prvou zmluvou tohto typu na Slovensku. Naši výskumníci v zúčastnených inštitúciách môžu … Čítať viac