Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave v spolupráci s Odbornou
skupinou Analytickej chémie SCHS si Vás dovoľujú pozvať na odbornú prednášku


Mgr. Olgy Vyviurskej, PhD.

s názvom:
"Monolithic materials as stationary phases and sorptive materials“.


Prednáška sa uskutoční 20.2. 2018 o 13:00 v zasadačke Ústavu analytickej chémie
(FCHPT, NB, 4. poschodie, C blok).