Pedagogika

Združenie učiteľov chémie a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku srdečne pozývajú na

7. národnú konferenciu učiteľov chémie

Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne v predmete chémia na všetkých typoch škôl

 

Termín: 1. február 2019

Miesto: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1

Viac informácii na www.zuch.sk

International Chemistry Olympiad (IChO), Medzinárodná chemická olympiáda, je spoločným vyvrcholením stredoškolských chemických súťaží z celého sveta, v ktorej si každoročne zmerajú sily stovky najúspešnejších riešiteľov.

 

Na domácu súťaž žiakov s nechemickým zameraním nadväzuje Medzinárodná chemická olympiáda (MChO). MChO je medzinárodná súťaž, ktorá sa koná každoročne (zvyčajne v júli) v rôznych krajinách. V súčasnosti sa na nej zúčastňuje už takmer 300 súťažiacich žiakov zo 75 krajín sveta. Hoci sa táto súťaž orientuje na žiakov stredných škôl, súťažné úlohy svojou hĺbkou a komplexnosťou výrazne prekračujú úroveň, na akej sa chémia vyučuje na strednej škole.

Slovenskú republiku na 46. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Hanoji vo Vietname (20.-29.7.2014) reprezentovali štyria talentovaní gymnazisti. V konkurencii 291 súťažiacich zo 75 krajín sveta všetci štyria získali medailové umiestnenia: Štefan Stanko (zlato, Gymnázium A.V. Levice), Miroslava Palacková (striebro, Gymnázium V.B.N. Prievidza), Roman Staňo (bronz, Gymnázium Poštová, Košice) a Jakub Obuch (bronz, Gymnázium J.H. Trnava). V neoficiálnom medailovom poradí sa tak Slovenská republika umiestnila na vynikajúcom 17.-20. mieste (na 5.-7. mieste spomedzi európskych krajín).

 

Korešpondenčné semináre sú populárno-vzdelávacou aktivitou pre študentov stredných škôl, kde formou súťaže majú možnosť rozšíriť si svoje vedomosti z prírodovedných predmetov a dozvedieť sa niečo viac o možnostiach štúdia biologických a chemických vied na vysokých školách.