Polyméry – Bratislava

Myšlienka založiť OS Polyméry vznikla v roku 1968. Samotná skupina bola ustanovená v roku 1970 a jej prvým predsedom sa stal vtedajší riaditeľ Ústavu polymérov SAV Ing. Milan Lazár, DrSc.

Predseda:

Mgr. Martin Danko, PhD. (03115)
Kontakt: martin.danko@savba.sk
Pracovisko: ÚP SAV

Členovia výboru:

Mgr. Juraj Kronek, PhD. (juraj.kronek@savba.sk)– podpredseda
Ing. Mária Omastová, DrSc. (maria.omastova@savba.sk)– zástupkyňa EPF a SChemS
RNDr. Michal Procházka, PhD. (michal.prochazka@savba.sk )– zástupca SChemS
Ing. Jozef Ryba, PhD. (jozef.ryba@stuba.sk)– referent pre kontakty s priemyslom a STU
RNDr. Agnesa Fiedlerová (agnesa.fiedlerova@savba.sk)– tajomníčka

Členovia:

 1. Ing. Róbert Balogh, Bc. (04290)
 2. Ing. Rudolf Belko (01351)
 3. Ing. Nikola Bugárová, PhD. (04208)
 4. Ing. Tatiana Buchlová (04519)
 5. Mgr. Katarína Cifraničová (04378)
 6. Mgr. Martin Danko, PhD. (03115)
 7. RNDr. Agnesa Fiedlerová (00211)
 8. Ing. Mária Gurská (04420)
 9. Ing. Marcela Hricová, PhD. (00207)
 10. Ing. Matej Hvojnik (04314)
 11. prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (01163)
 12. Mgr. Jakub Chudej, PhD. (00616)
 13. Ing. Islam Mohammed Ahmed Ismael (04427)
 14. doc. Ing. Milan Karvaš, CSc. (00323)
 15. doc. Ing. Juraj Kizlink, CSc. (04214)
 16. Ing. Angela Kleinová (01992)
 17. Ing. Miroslav Kováč (04520)
 18. Mgr. Mária Kováčová, PhD. (04258)
 19. Mgr. Juraj Kronek, PhD. (02362)
 20. Ing. Katarína Kučíková, PhD. (04210)
 21. Ing. Jaroslav Kuliček, PhD. (04156)
 22. doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (02090)
 23. Ing. Monika Majerčíková (04330)
 24. Ing. Zuzana Nógellová (02249)
 25. Bc. Jakub Paluš (04281)
 26. Ing. Darshak Pathiwada (04428)
 27. RNDr. Michal Procházka, PhD. (01184)
 28. doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (04224)
 29. Ing. Jozef Ryba, PhD (01280)
 30. Mgr. Vladislav Semak, PhD (01379)
 31. Yaryna Soyka (04357)
 32. Ing. Andrea Špačková (04511)
 33. Mgr. Zdenko Špitálský, PhD. (04259)
 34. Ing. Martin Štrpka (04533)
 35. Ing. Marián Valentin, PhD (04018)

Aktuality