Medaila Daniela Belluša

Nositelia Medaily  Daniela  Belluša  udeľovanej od roku 2007 za výnimočné zásluhy o rozvoj chémie a Spoločnosti:

 

Medaila Jána Gaža

Cena Jána Gaža je udeľovaná slovenským chemikom pri významných životných jubileách za celoživotnú prácu v odbore anorganickej, koordinačnej a bioanorganickej chémie, ktorej medzinárodný ohlas dosiahol špičkovú úroveň.

 

Čestný člen SCHS

 

Zlatá medaila SCHS

 

Strieborná medaila SCHS

 

Bronzová medaila SCHS

 

Medaila SCHS

 

Pamätná medaila SCHS