Články SCHS

Vážení kolegovia a priaznivci Slovenskej chemickej spoločnosti !

 

V prípade preukázania darovania 2 % Vašich daní Vám vzniká nárok na členstvo v SCHS, pričom dar platí pre členstvo v roku 2020 (prevod z Daňových úradov prebieha hromadne a teda dá sa dokázať len kópiou daňového dokladu. Prevody sa uskutočňujú na jeseň daného roku).

Teraz sme boli upozornení, že je potrebné použiť buď:

  1.  tlačivo V2Pv18_1: Vyhlásenie o poukázaní...... (k dispozícii na Daňových úradoch resp. na Sekretariáte SCHS v úradných hodinách – pondelky 13-17 alebo podľa dohody) alebo
  2. na stiahnutie ako editovateľné pdf tu
  3. na www.financnasprava.sk -  v záložke Titulná stránka - Elektronické služby - Verejne dostupné elektronické služby - Daňové a colné formuláre - Vzory tlačív – Správa daní – Daň z príjmov fyzickej osoby – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
  4. alebo vyplniť na webovej stránke: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.392.html

spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – je možno aj vytlačiť oba dokumenty (na stiahnutie ako editovateľné pdf tu)

 

Pole 1-11: osobné údaje daňovníka

Pole 12: najneskôr do 15. februára 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, potom požiadajte o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Pole 13: a z predchádzajúceho vypočítať: 2 % z Vašej zaplatenej dane – maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

Pole 14: dátum zaplatenia dane z Potvrdenia o zaplatení dane

II. Oddiel – údaje o prijímateľovi (predvyplnené)

IČO: 00178900
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Sídlo-Ulica: Radlinského
Súpisné/orientačné číslo: 9
PSČ: 81215 (nové PSČ, staré 812 37 neuvádzať !)
Obec: Bratislava

 

Ak zašktnete pole „súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)“ tak budeme môcť a vedieť uznať príspevok ako členské SCHS v roku 2020.

A už iba dátum a podpis !

Príspevok môžu poukázať fyzické osoby (Daňové priznanie A/B) alebo fyzické osoby. Oba dokumenty (Vyhlásenie i Potvrdenie) treba odovzdať na Daňovom úrade (staré tlačivá sa nebudú akceptovať !!!).

Právnické osoby

 

Vopred všetkým veľmi pekne ďakujeme za podporu našej činnosti,

 

                                                                                                                Predsedníctvo SCHS

 

Bratislava, 13.3.2018.

Vážení kolegovia a priaznivci Slovenskej chemickej spoločnosti !

 

Veľmi pekne vám ďakujeme, ak ste sa rozhodli venovať  2 % Vašich daní v prospech našej Spoločnosti, na podporu jej aktivít. V prípade preukázania darovania 2 % Vašich daní Vám vzniká nárok na členstvo v SCHS, pričom dar platí pre členstvo v roku 2021.

The International Chemistry Olympiad (IChO) is an annual worldwide competition for high school students in which their chemical knowledge and skills are tested through a series of theoretical and practical problems. The first IChO was held in Prague in 1968 with three teams of six students representing Czechoslovakia, Hungary, and Poland. Humble beginnings perhaps, but interest in the IChO rose quickly and, by 1980, a total of 52 competitors from 13 countries attended the 12th IChO, held for the first time outside Eastern Europe, in Linz, Austria. Participation expanded steadily in the ensuing years and 186 students from 47 countries were present at the 30th IChO in Melbourne, Australia, in 1998.
The postage stamp illustrated in this note, the first ever issued to honor a Chemistry Olympiad, was released on 15 June 2018 to commemorate the 50th IChO, which was jointly hosted for the first time by two countries, Slovakia and the Czech Republic. It took place on July 19-29, 2018, organized by Comenius University in Bratislava and the University of Chemistry and Technology in Prague, institutions that shared the management of both technical sessions and social events. Significantly, the 50th IChO had a record attendance of 300 students from 76 countries, a fitting milestone for the golden anniversary of the International Chemistry Olympiads.

 

The 51st IChO will take place in Paris on July 21-30, 2019, just a few days after the IUPAC World Congress and General Assembly, yet another reason to celebrate chemistry during the International Year of the Periodic Table. Dmitri Mendeleev, 150 years after introducing the first version of the modern periodic, would be so proud of the students competing at the IChO!

Written by Daniel Rabinovich Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Citation Information: Chemistry International, Volume 41, Issue 1, Pages 39–39, ISSN (Online) 1365-2192, ISSN (Print) 0193-6484, DOI: https://doi.org/10.1515/ci-2019-0114.

V dňoch 24.8. – 1.9. 2018 som sa na základe rozhodnutia Predsedníctva SCHS zúčastnil ako delegát SCHS rokovania Valného zhromaždenia EUCheMS. Zároveň som rokoval s viacerými predsedami/členmi divízií a pracovných skupín a následne prebiehajúceho rokovania 8. ECC (European Chemistry Congress). 

Vážení členovia,

dovoľujeme si poďakovať nižšie uvedeným členom a sympatizantom SCHS, ktorí asignovali 2 % svojej dane za rok 2016 v prospech činnosti našej spoločnosti, za čo im bude uznaná platba členského na rok 2017.

Vážení členovia,

dovoľujeme si poďakovať nižšie uvedeným členom a sympatizantom SCHS, ktorí asignovali 2 % svojej dane za rok 2016 v prospech činnosti našej spoločnosti, za čo im bude uznaná platba členského na rok 2017.