Viac informácií na stránke: efepr2019.conference.fchpt.stuba.sk