Podľa stavu z piatku 21.8.2020 sa 72. zjazd chemikov v Prahe BUDE konať!

Do 27.8.2020 sú storno poplatky 20 %, neskôr 100 %,  nakoľko usporiadateľom zjazdu vznikli v súvislosti s organizáciou zjazdu výlohy, ktoré museli uhrádzať. V prípade zrušenia zjazdu z "vyššej moci" bude účastníkom vrátená plná suma. 

Organizátori 72. ZCH 2020 Praha

(https://sjezd72.csch.cz/registrace/)