Adresa: Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 15 Bratislava
Identifikačné číslo: 00178900
Úradné hodiny:  Pondelok 13 - 17 hod.
blok C
1. poschodie
číslo miestnosti 1111