Chemické horizonty

Jesenný cyklus Chemických horizontov 2013 končí prednáškou:

Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Význam tukov a olejov vo výžive človeka

v stredu  11. decembra  2013, o 13.30 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline