Chemické horizonty

Plk. Ing. Miroslav Pánik
Forenzná chémia v praxi.

v stredu 11. apríla 2018, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH14, nová budova FChPT STU Bratislava

Mgr. Kvetoslava Vranková, PhD.
Ako vonia (aj) chémia.

v štvrtok 22. marca 2018, o 14:00 h.
Prezentačné centrum AMOS, PriF UK Mlynská dolina, Bratislava

 

Ing. Ján Peťka, DrSc.
Vôňa na predaj! - Priemysel potravinárskych aróm a parfumov.

v stredu 22. novembra 2017, o 14:00 h.
Veľká aula v starej budove FChPT STU Bratislava

Jesenný cyklus Chemických horizontov 2017 zahajujeme prednáškou

Ing. Alena Luptáková, PhD.
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť biohydrometalurgie.

v stredu 25. októbra 2017, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH14, v novej budove FChPT STU Bratislava

 

Jarný cyklus Chemických horizontov 2017 ukončujeme prednáškou

doc. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Biologicky odbúrateľné kovové materiály

v stredu 19. apríla 2017, o 14:30 h.
prednáškovej miestnosti CH11, nová budova FChPT STU Bratislava

Jarný cyklus Chemickych horizontov 2017 pokračuje prednáškou:

Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.
Štúdium vlastností molekúl a reakčných mechanizmov použitím metód výpočtovej chémie

v stredu 15. marca 2017, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH11, v novej budove FChPT STU Bratislava