Chemické horizonty

Doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
HPA-12 a analógy: Rodina inhibítorov vnútrobunkového transportu ceramidov. Chémia a biológia.

v štvrtok 17. mája 2018, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH13, nová budova FChPT STU Bratislava

Plk. Ing. Miroslav Pánik
Forenzná chémia v praxi.

v stredu 11. apríla 2018, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH14, nová budova FChPT STU Bratislava

Mgr. Kvetoslava Vranková, PhD.
Ako vonia (aj) chémia.

v štvrtok 22. marca 2018, o 14:00 h.
Prezentačné centrum AMOS, PriF UK Mlynská dolina, Bratislava

 

Ing. Ján Peťka, DrSc.
Vôňa na predaj! - Priemysel potravinárskych aróm a parfumov.

v stredu 22. novembra 2017, o 14:00 h.
Veľká aula v starej budove FChPT STU Bratislava

Jesenný cyklus Chemických horizontov 2017 zahajujeme prednáškou

Ing. Alena Luptáková, PhD.
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť biohydrometalurgie.

v stredu 25. októbra 2017, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH14, v novej budove FChPT STU Bratislava

 

Jarný cyklus Chemických horizontov 2017 ukončujeme prednáškou

doc. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Biologicky odbúrateľné kovové materiály

v stredu 19. apríla 2017, o 14:30 h.
prednáškovej miestnosti CH11, nová budova FChPT STU Bratislava