Chemické horizonty

 

Ing. Ján Peťka, DrSc.
Vôňa na predaj! - Priemysel potravinárskych aróm a parfumov.

v stredu 22. novembra 2017, o 14:00 h.
Veľká aula v starej budove FChPT STU Bratislava

Jesenný cyklus Chemických horizontov 2017 zahajujeme prednáškou

Ing. Alena Luptáková, PhD.
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť biohydrometalurgie.

v stredu 25. októbra 2017, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH14, v novej budove FChPT STU Bratislava

 

Jarný cyklus Chemických horizontov 2017 ukončujeme prednáškou

doc. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Biologicky odbúrateľné kovové materiály

v stredu 19. apríla 2017, o 14:30 h.
prednáškovej miestnosti CH11, nová budova FChPT STU Bratislava

Jarný cyklus Chemickych horizontov 2017 pokračuje prednáškou:

Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.
Štúdium vlastností molekúl a reakčných mechanizmov použitím metód výpočtovej chémie

v stredu 15. marca 2017, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH11, v novej budove FChPT STU Bratislava

Jarný cyklus Chemickych horizontov 2017 zahajujeme prednáškou:

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
Stereoselektívne katalytické domino reakcie.

v stredu 15. februára 2017, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH11, v novej budove FChPT STU Bratislava

Srdečne Vás pozývame na podujatie Utorok s chémiou.

 

Téma popoludňajšej prednášky:

 

Symbióza chémie a umenia

 

Hosť:

 

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 
doc. akad. maliarka Danica Stojkovičová
Katedra reštaurovania VŠVU

 

Stretnutie sa koná dňa 8. novembra 2016 o 17.00 hod.
v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií  SR, 2. poschodie.

 

Podujatie je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.

Viac informácií o podujatí nájdete na adrese:

 

http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/utorok-s-chemiou.html?page_id=6923

 

Kolektív NCP VaT