Chemické horizonty

Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc,
Vývoj nových biologicky účinných látok v súčasnosti z pohľadu organického chemika.

v stredu 29. mája 2019, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH14, nová budova FChPT STU Bratislava

 

 

"Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) v rámci svojej celosvetovej aktivity na medzinárodnom stretnutí AMERICKEJ CHEMICKEJ SPOLOČNOSTI v Orlande zverejnila pri príležitosti 150. výročia vzniku periodickej tabuľky prvkov a 100. výročia IUPAC zoznam s názvom „PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV“. Mená a profily jednotlivých laureátov sú postupne zverejňované a celkovo bude takto ocenených 118 mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom je periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v komunite chemikov v krajinách sveta.

Mgr. Martin Venhart, PhD.
O pôvode chemických prvkov
.

v stredu 3. apríla 2019, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH14, nová budova FChPT STU Bratislava

Mgr. Zdeněk Remeš, PhD.
Příprava a charakterizace nanokrystalů diamantu a ZnO
.

v stredu 27. marca 2019, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH14, nová budova FChPT STU Bratislava

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.
Relativistické efekty v chémii.

v stredu 28. novembra 2018, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH12, nová budova FChPT STU Bratislava